Association des Parents d'Elèves de l'Ecole

Primaire & Préscolaire

Elterevereenegung

Logo APEEP
Aktivitéitskalenner
A.P.E.E.P. - Aktuell
Member ginn

De Kalenner informéiert iwwer vergaangen a geplangten Aktivitéiten

Generalversammlung 2007-2008,

de 29.11. am Festsall ...

Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen ...
Datum
Aktivitéiten
15.09.07 Ofschlossfest vum Kannersummer 2007 - Fotoën ...

06.&07.10.07

Hierschtmoart am Reenert-Parc - Fotoën ...

26.11.07

Bibliothéik an der Primärschoul- Zeitungsartikel am LW ...

E - mail
Email un d´Elterevereenegung
Fir d´lescht geännert den : 30.11.2007
Mir zielen eise Besuch. Dir sidd den ten Visiteur zënter dem 1. Januar 2001