Aktivitéitskalenner

Eis Aktivitéiten am Laf vun de Joeren

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
 

 

Wéini
Wat
Wou
Méi doriwwer
1. Dezember moies

Téléthon

Ballonconcours an Animatioun mam Eddy Vigné

Am Schoulhaff, duerno am Festsall vun der Primärschoul Klickt hei ...
20. Dezember um 14:00 Auer Chrëschtfeier Am Festall vun der Primärschoul Klickt hei ...
19. Februar um 20:00 Auer

Generalversammlung 2000/2001

Thema : De Computer am Primärschoulunterrecht

 

Am Festall vun der Primärschoul
23. Februar um 10:00 an um 14:00 Auer

Theater fir d'Kanner vum 1. an 2. Schouljoer

"Die Kartoffelsuppe"

Am Festall vun der Primärschoul Klickt hei ...
30. März um 14:00 Auer

Theater Jaddermunnes fir de Mëttel- an Obergrad

"Mona Lisa"

Am Festsall vun der Primärschoul Klickt hei ...

 

09. Mee um 19:30 Auer

 

Informatiounsversammlung fir all Elteren zum Thema "Moral- oder Reliounsunterrecht" Am Festsall vun der Primärschoul Klickt hei ...
17. Mee um 18:30 Auer Visite vum LOS - Projet, enger Method fir Schüler mat Léierschwieregkeeten Diddeleng Klickt hei ...
01. Juni De Logo-Concours fir all d´Schüler aus eiser Primärschoul D´Zeechnungen beim Portier vun der Primärschoul ofginn Klickt hei ...

16. Juni

8:00 Auer

Coupe Scolaire 2001 fir d´5. an d´6. Schouljoer Beim Lycée Klickt hei ...

22. Juni

Owes

Fête de l´amitié 2001 - De Stand vun der Elterevereenegung Beim Schlass Klickt hei ...

12. Juli 2001

16:00 Auer

Visite vun der Computerinfrastruktur vun der Primärschoul zu Käl Zu Käl an der Schoul "Um Widdem" De Rapport vun der Visite ...
13. Juli 2001 Schoulfest vun der Primärschoul, mat Mini-Playbackshow am Nomëtteg ! Primärschoul  

4. August 2001

12:00 Auer

Ofschlossfest vum Kannersummer

mat grousser Parade durch Wolz um 15:00 Auer

Place des Martyrs Klickt hei ...
Oktober 2001 50. Anniversaire vun der Primärschoul Wolz Primärschoul Klickt hei ...

5. November

Priorité à la sécurité eng Campagne vun der FAPEL, zesumme mat der AVR Primärschoul (Dépliantën) Klickt hei ...

15. November

20:00 Auer

Generalversammlung 2001/2002 vun der Elterevereenegung Primärschoul Klickt hei ...

21.Dezember

Nomëttes

Chrëschtfeier 2001 Primärschoul Klickt hei ...

08. Februar

10:15 + 14:15 Auer

"D´Maus Kätti" vum Déngenstheater Stoffels Primärschoul Klickt hei ...

22. Abrëll

14:15 Auer

"De Pavarolli séngt net méi" vum Kannertheater Jaddermunnes Primärschoul Klickt hei ...

08./09. März

19:00 Auer

Leesnoacht fir Schüler aus dem 6. Schouljoer Primärschoul Klickt hei ...

22.Juni

16:00 Auer

Fête de l´amitié 2002 Festivalsplaz Klickt hei ...
12.Juli Schoulfest 2002 Primärschoul & Kaul Klickt hei ...
03. August Ofschlossfest vum Kannersummer Place des Martyrs Klickt hei ...

21. November

20:00 Auer

Generalversammlung 2002/2003 vun der Elterevereenegung

Primärschoul Klickt hei ...

16. November

10:10 Auer

Evacuatiounsübung fir d´Primärschoul Primärschoul Klickt hei ...

13. Dezember

18:30 Auer

Liichter-Staffellaf fir d´Schüler aus der Primärschoul Départ virun der Gemeng Klickt hei ...
07. Februar "Die Kartoffelsuppe" en Theaterstéck fir d´1. an d´2. Schouljoer Festsall Primärschoul Klickt hei ...
14. Februar Theater fir d´Spillschoul gespillt vum "Sonnentheater" Festsall Primärschoul Klickt hei ...
28. Februar Leesnoacht fir d´6. Schouljoer Primärschoul (Turnsall) Klickt hei ...
10. März Knätschgumm fir d´Aen - eng Konferenz mam Théo Péporté an Zesummenaarbecht mam Info-Video-Center Home St. Sébastien Klickt hei ...
22. März Kannerfloumaart Michelshall Klickt hei ...
28. März "Der Mann der die Bäume pflanzte", en Theaterstéck vun der AGORA fir d´Schüler vum 3. bis d´6. Schouljoer Primärschoul (Festsall) Klickt hei ...
14. Mee "Den Tupi ass tipi", en Theaterstéck vun Sonnentheater ënner dem Patronage vum Emweltministère an der Superdréckskëscht fir d´Spillschoul an den Ennergrad. Thema vum Stéck ass d´Offallvermeidung Primärschoul (Festsall)  

23. Mee

Ausstellung a Müllmodenschau mam Thema Offalltrennung, Offallvermeidung

Ufank um 14:45 Auer

Primärschoul (Festsall) Klickt hei ...

14. Juni

8:00 Auer

 

Coupe scolaire 2003

Parking Lycée du Nord  

21. Juni

19:00 Auer

Fête de l´amitié 2003 Festivalsplaz Klickt hei ...

14. Juli

 

Opféierung vum Theaterstéck "Et ass 5 vir 12"

Primärschoul (Festsall) Klickt hei ...

13. September

 

Kannersummerfest - D´Kanner presentéieren d´Resultater vun de Workshops

Coopérations Gruberbierg  
20.- 24. November

Generalversammlung 2003/2004

Kucke, Liese, Spillen - Medie fir Kanner

Primärschoul Klickt hei ...
12. Dezember Liichter-Staffellaf 2003 Gemeng Klickt hei ...
17. Dezember Chrëschtfeier 2003 Primärschoul (Festsall) Klickt hei ...
19. Februar Konferenz mam W. Fleckenstein "Mama, ich will ein Handy!" an Zesummenaarbecht mam Info-Video-Center St. Sébastien um 20h00 Klickt hei ...
12./13. März Leesnoacht 2004 Primärschoul (aalt Gebai) um 19h00 - 9h00 Klickt hei ...
03. Abrëll Kannerfloumaart Michelshall 14h00 - 17h00 Klickt hei ...
12. Juni Coupe scolaire Parking Lycée 8h00 - 12h00 Biller vum Dag ...
19. Juni Porte ouverte am Précoce an an de Spillschoulen 9h00 - 12h00 Biller vum Dag ...
02. Juli Labeliwwerreechung vun der Superdreckskëscht

Primärschoul (Festsall)

14h00

Biller vum Dag ...
03.+ 04. Juli Opféierung vum Musical-Theater "Momo"

Primärschoul (Festsall)

Sa 20h15, So 16h00

Biller vum Dag ...
06.+08. Juli Grilldag vun der Hausaufgabenhëllef Grillplaz an der Kaul Biller vum Dag ...
18. September Kannersummer - Ofschlossfest Prabbeli, 15h00 Biller vum Dag ...
30. Oktober Halloween-Party Ciné Prabbeli, 14h30 Biller vum Dag ...
18. November Generalversammlung 2004/2005 Primärschoul, Festsall 19h30 De neie Comité ...
10. Dezember Liichter-Staffellaf 2004 Gemeng, 18h00 Biller vum Owend ...
15. Dezember Chëschtfeier 2005 Primärschoul 14h00 Biller vun der Feier ...
17. Januar Scheckiwwerreechung Primärschoul 17h15  
17. Februar Präisiwwerreechung Nic Thomma 2004 fir d´Konzept vun der Offalltrennung am Précoce, Préscolaire a Primär Biller vum Owend ...
11. März Leesnoacht 2005 fir Schüler aus dem 5. a 6. Schouljoer Primärschoul (Ex-Spillschoulssäll) 19h00 D´Fotoën...
23. Abrëll Semi-Marathon de Wiltz - Kannerlaf fir Kanner vu 6 bis 12 joer Départ 14h30 (750m) an 14h40 (1500m) D´Fotoën...
04.Mee Pinocchio - E Stéck vum Kannertheater Jaddermunnes fir d´Kanner vun der Spillschoul bis d´4. Schouljoer Am Festsall um 10h00 an um 14h00 Méi Informatiounen ...
16. Juni Coupe scolaire fir d´5. an d´6. Schouljoer Départ beim Schlass géint 8h30 Fotoën hei ...
09. & 10. Juli Musical-Theater "Den Zauberer vun Oz" Festsall Primärschoul Fotoën hei ...
17. September Ofschlossfest vum Kannersummer 2005 Prabbeli um 15h00 Fotoën hei ...
27. Oktober Dag vum gesonden Iessen - Aktivitéiten, Konferenz, Ausstellung Am Festsall vun der Primärschoul um 19h00 Biller vum Dag...
29. Oktober Halloween-Party - Kinofilm & Aktivitéiten Am Prabbeli ab 14h30 Fotoën hei ...
17. November Generalversammlung 2005/2006 Primärschoul, Festsall 19h30  
1. Dezember
Konferenz "Et gëtt een net als Eltere gebuer ..."
Syndicatssall, 19h30 Méi Informatiounen ...
16. Dezember Liichter-Staffellaf 2005 Gemeng, 18h00 Fotoën ...
12. Januar Konferenz "Schule und Elternhaus : Kooperation statt Konflikte" Syndicatssall, 20h00 Méi Informatiounen ...
30. Januar Scheckiwwerreechung un L.A.R. Festsall Primärschoul, 17h15  
22. Februar Konferenz "Wéi d´Kanner hir Elteren erzéien" mam Gilbert Pregno Syndicatssall, 20h00 Méi Informatiounen ...
10. März Leesnoacht 2006 Primärschoul, Sall 1, 20h00 Fotoën ...
08. Abrëll Semi-Marathon de Wiltz, Kannerlaf 750 a 1500m Monument de la Grève, rue du Château 14h30 Méi Informatiounen ...
27. Abrëll Présentatioun Projet "Faustlos" Centre socioculturel "Prabbeli", 10h00  
29. Mee Drogepräventioun - Informatiounsowend Festsall Primärschoul, 20h00  
15. Juni Coupe scolaire 2006 Piste skateboard, 8h00  
06. Juli Ofschlossfest Hausaufgabenhëllef Grillplaz Kaul, 12h00  
08.& 09.Juli Musical-Theater "Peter Pan" Festsall Primärschoul, Sa 19h30, So 17h00  
16. Juli 1. Anniversaire vum Spillmobil Rambrouch, Centre culturel, 10h00-19h00  
16. September Ofschlossfest vum Kannersummer Centre socioculturel "Prabbeli", 15h30  
18.& 19. November Bicherausstellung, Kachatelier fir Grouss a Kleng zesumme mam Info-Video-Center Home St. Sébastien 15h00 Méi Informatiounen ...
15. Dezember Liichter-Staffellaf 2006 1. Départ virun der Gemeng um 18h30 Fotoën ...
01. Februar Generalversammlung 2006/2007 Festsall Primärschoul, 19h30  
16./17. März Leesnoacht fir d´5. an d´6. Schouljoer An der Primärschoul, am Schoulsall ënnert dem Préau Méi Informatiounen ...
22. März Virdrag "Schulstress in der Familie" mam Helmut Gehle Dipl. Psycholog & Pädagog Ciné Prabbeli, 20h00 Méi Informatiounen ...
27., 29. & 30. März Schoulsportdeeg Spill- a Primärschoul Fotoë vum Dag ...
01. Abrëll Kannerlaf (750 a 1500m) am Kader vum Semi-Marathon de Wiltz Départ virum Streikdenkmal um 14h30 resp. 14h40 Fotoë vum Dag ...
16. Juni Schoulfest fir Grouss a Kleng Schoulhaff vum neie Gebai, ab 14h00 Fotoë vum Dag ...
23.07. bis 30.08. Kannersummer 2007 fir Kanner vu 6 bis 12 Joer Jugendherberge 6, rue de la Montagne, moies a mëttes Méi Informatiounen ...
15. September Ofschlossfest vum Kannersummer 2007 Nei Primärschoul, ab 15h00 Fotoë vum Dag ...
06. & 07.10. Hierschtmoart 2007 Reenert-Parc, ab 11h00 Fotoë vum Dag ...
29. November Generalversammlung 2007-2008 Festsall Primärschoul um 19h30 Méi Informatiounen ...

 

zréck op d'Haaptsäit