De Logo-Concours 

 

 

Beim Logoconcours hunn 238 Schüler aus 19 Klasse matgemat. Hei sinn d´Resultater ...

Numm
Schouljoer
Klass
Präis
Haaptpräis
Sarah-Helène Beck
4.
Sacha Friob
En Eastpak Rucksak offréiert vu Chaussures Colette
Éirepräisser
Jorge Duhautpas
6.
Renée Koppes
Musek-CD "The Dome Vol.18" offréiert vun Électricité Fautsch
All d´Schüler
2.
Jean Weber
En Diddl-Artikel fir jiddereen offréiert vun der APEEP
Trouschtpräisser
Emilie Lemaire
1.
Luc Schreiner
Mol- & Stempelset offréiert vu Maison Henriette Schaeffer
Melanie Linck
1.
Luc Schreiner
Mol- & Stempelset offréiert vu Maison Henriette Schaeffer
Cathy Schon
2.
Claude Windeshausen
Mol- & Stempelset offréiert vu Maison Henriette Schaeffer
Sandra Leyder
2.
Simone Schaack
Mol- & Stempelset offréiert vu Maison Henriette Schaeffer
David Winter
3.
Liliane Thiry
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Jasko Babacic
4.
Sacha Friob
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Anna Sofia Marques da Silva
4.
Sacha Friob
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Bing Yang
4.
Sacha Friob
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Chris Chow Wing
5.
Monique Thines
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Thomas Obdeijn
5.
Monique Thines
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Joëlle Flammang
6.
Emile Lutgen
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz
Lynn Schammel
6.
Emile Lutgen
En Entréesbilliet fir d´Pippi Langstrumpf offréiert vum Festival de Wiltz

All Schüler deen eng Zeechnung ofginn huet, a kee Präis gewonnen huet, kritt vun der Elterevereenegung en Eemer mat faarweger Strossekräid. Vill Spaass domat !

Mir wëllen eise Sponsoren an all deenen déi eis beim Logo-Concours gehollef hunn Merci soen fir déi gutt Zesummenaarbecht.

:

 

D'Elterevereenegung

 

zréck op d'Haaptsäit