"Knätschgumm fir d´Aen"

 

Méindes den ...

ëm 20:00 Auer

am Home St. Sébastien

 

An Zesummenaarbecht mat der Elterevereenegung vun der Spill- a Primärschoul Woltz invitéiert den Info-Video-Center op eng Konferenz vum Théo Péporté.

 

E puer Gedanken iwwer d´Medien an eiser Kultur stinn am Mëttelpunkt vun dëser Konferenz, an dat besonnësch mam Bléck op d´Kanner an op d´Froen, déi sech fir Elteren an aner Erzéiungspersoune stellen. Nieft méi theoreteschen Iwwerleeungen iwwer d´Geschicht, de Gebrauch an d´Wierkung vun deene verschiddene Medien (vum Buch bis bei den Internet) geet virun allem Rieds iwwer Medienerzéiung an den Emgang vun de Kanner mat de Medien.

 

Entrée: 2,50 €

zréck op d'Haaptsäit