"Handel und Wandel"

 

 

Floumaart fir d´Schüler aus der Primärschoul

an der Michelshall, den 22. März

 

 

D´Elterevereenegung organiséiert e Floumaart fir all d´Schüler aus der Primärschoul.

Kaaft wat Iech gefällt

oder verkaaft wat nach gutt an der Rei ass awer net méi gebraucht gëtt wéi z.B. e Kannervelo, Inline-Skates, CDën, Spiller, Bicher, ... a.s.w.

 

Mellt Iech bei der Elterevereenegung wann Dir Iech en Dësch wëllt reservéieren ! Ziedele fir d´Umellung kritt Dir an der Schoul.

 

D´Elteren invitéiere mer op eng Tass Kaffi an e Stéck Kuch.

Hei e puer Biller vum Dag ...

zréck op d'Haaptsäit